Thứ Hai, 04/06/2018 11:03:46 SA Lượt xem: 3027

Lấy API key

 

 
 Lấy và điền API key (Cần đăng ký sử dụng trước.  Hướng dẫn đăng kí )
Tải phần mềm MinerServer tại http://quanlytrau.com/download
Giải nén và mở MinerSetUp.exe tiến hành thiết lập dịch vụ máy chủ
Đăng nhập tài khoản đã đăng ký sử dụng quản lý máy đào coin
Nếu đang ở trang quản lý máy, nhấn vào MENU và nhấn Trở về
Vào mục Quản lý
Vào mục API KEY
Sao chép API KEY:
Dán hoặc điền vào phần mềm: