Thứ Hai, 04/06/2018 5:10:31 CH Lượt xem: 1861

Hướng dẫn thêm danh sách máy
Tên máy phải trùng khớp với tên máy trong cấu hình MSI
Thêm máy để tiện cho việc quản lý, phân quyền cho người dùng khác...
Các tính năng cao cấp khi thêm máy
 Thêm quyền sử dụng cho người dùng khác
 Dễ dàng kiểm tra hoạt động, xem nhật ký của máy (kể cả không online)
 Tắt/mở máy từ xa (yêu cầu có mạch điều khiển)
 Cấu hình MSI từ xa (yêu cầu có mạch điều khiển)
 Lên lịch tắt/mở máy tự động (yêu cầu có mạch điều khiển)
Giao diện thêm máy quản lý