Thứ Hai, 04/06/2018 10:26:14 SA Lượt xem: 2293

Hướng dẫn đăng ký

 

1
 Đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản tại đây
Điền đầy đủ thông tin và vào Mail kích hoạt

 

2
 Đăng nhập vào đăng ký sử dụng
Đăng nhập tài khoản tại đây
Nhấn vào đăng ký
Điền đầy đủ thông tin và nhấn vào đăng ký