Thứ Hai, 04/06/2018 9:09:31 CH Lượt xem: 3437

HD người dùng là kỹ thuật quản lý các chuồng trâu cày

Để Kỹ thuật có thể quản lý chuồng, Tài khoản kỹ thuật cần được tài khoản chủ chuồng cho phép mới được quản lý.

Tài khoản chủ chuồng vào cài đặt dành cho quản lý để thiết lập.

...Nếu đang ở trang sử dụng cần nhấn vào Menu sau đó nhấn Trở về

Vào mục Yêu cầu cho kỹ thuật quản lý để thiết lập:

Tiến hành thiết lập: