Thứ Ba, 26/06/2018 3:37:53 CH Lượt xem: 2549

HD- Sử dụng mạch kích để TẮT/MỞ máy - version 1.2.x - điều khiển 16 máy

CHUẨN BỊ

1
 Máy tính nhúng (Orange PI One).
2
 Thẻ nhớ >=8GB (ưu tiên flash 10).
3
 Relay module.
4
 Image cho máy tính nhúng tải trên quanlytrau.com chọn 1 trong 3 bản image bên dưới
Default-OrangePi-One-Mining-v1.2.1.zip image có IP tự động                    Tải xuống Default-OrangePi-One-Mining-v1.2.1.zip
Class-0-OrangePi-One-Mining-v1.2.1.zip image có IP là 192.168.0.253 Tải xuống Class-0-OrangePi-One-Mining-v1.2.1.zip
Class-1-OrangePi-One-Mining-v1.2.1.zip image có IP là 192.168.1.253 Tải xuống Class-1-OrangePi-One-Mining-v1.2.1.zip
5
 Win32DiskImager Tải xuống Win32DiskImager

TIẾN HÀNH

Giải nén file image đã download, giải nén xong file có đuôi .img
Dùng Win32DiskImager để ghi image ra thẻ nhớ

SƠ ĐỒ CHÂN KÍCH SỬ DỤNG TẮT/MỞ MÁY

Sơ đồ
Thêm máy
Ví dụ: Thêm May-01 chọn vị trí 1. Tương ứng với vị trí 1 trên sơ đồ

KHÁC: FORMAT THẺ NHỚ ĐÃ GHI HỆ ĐIỀU HÀNH