Thứ Hai, 04/06/2018 2:13:58 CH Lượt xem: 1732

Cấu hình Mail nhận thông tin (tài khoản quản lý)

 

Hỗ trợ gửi thông báo (lỗi tắt máy, thiếu card, các hoạt động thao tác khác) qua Mail sau khi cấu hình

Đăng nhập tài khoản đã đăng ký sử dụng quản lý máy đào coin
Nếu đang ở trang quản lý máy, nhấn vào MENU và nhấn Trở về
Vào mục Quản lý
Vào mục Cấu hình nhận thông tin 
Điền vào email nhận thông báo
Khi có lỗi hoặc thông báo từ Mining, mail sẽ nhận được: